Kommunikáció- és kapcsolatfejlesztést, ami segít megérteni a visszatérô nehézségeket és elakadásokat a gyermeknevelésben.

 

A videotréning során megtanulunk a problémáinkra más szemmel nézni. 

 

Videofelvétellel tesszük képpelfoghatóvá a változás folyamatát és azt a tudás, ami ott lakozik bennünk. 

 

A tréning során önmagunk, partnerünk és gyermekünk erôforrásaiból kovácsolunk szupererôt,

ami elkísér bennünket más helyzetekben, felmerülö nehézségek megoldásában is. 

 

 Szülôknek  ajánljuk, akik

0-14 éves gyermeket/gyermekeket nevelnek és

elakadást tapasztalnak az együttmûkôdés, nevelés során.

Kérések, Együttmûkôdés gondot okoz:

Cipôkötés

Tanulás

Hozzátáplálás

Rendrakás

Lefekvés

Evés

 

Családba való beilleszkedés

Örökbefogadás, Nevelôszülôség, Mozaikcsalád alapítás

Gyermekek közötti Vitak

Túlmozgékonyság

Szeparációs szorongás

Agresszív viselkedés

állandó a Veszekedés a családban

Iskolaváltás, iskolai problémák

Krónikus beteg vagy sérült gyermek gondozása

Alvási nehézségek

 

a gyermek Családból való kiemelésének felmerülése 

Bármilyen más egyéni szituációban, ami megnehezíti a mindennapok gördülékenységét. 

VIDEO és TRÉNING

 

 A tréning folyamata során az erôforrások feltárása, majd a receptorok finomhangolása történik.

Az ismétlôdés gyakorlata alatt pedig a megszerzett tudás beépül az eszköztárakba.

 

Hogy néz ki ez a gyakorlatban?

 

Megrendelô beszélgetés

 

A Megrendelô beszélgetésen a hozott problémát pozitív céllá alakítjuk, szerzôdést kötünk.

Ez az elsô találkozô a szülô/ szülôk és a tréner között zajlik.

Itt elmesélheted a problémát részletesen, majd ez alapján közösen megfogalmazunk egy pozitív célt.

A cél megfogalmazása közben azt is konkretizáljuk, hogy a nap melyik pillanata, tevékenysége az, amibôl rögzíthetünk egy pár perces jelenetet kamerával.

Mit szeretnél elérni? Hogy szeretnéd érezni magad akkor?

Milyennek képzeled a kívánt kapcsolatot a gyermekeddel, gyermekeiddel? Milyennek látod ôket akkor? Hogy érzed magad abban a pillanatban?

Felvétel készítés

 

A megrendelôbeszélgetés alatt konkretizált 3-5 perces jelenetet kamerával rögzítünk. Ez a Felvétel készítés.

Ahol nem a problémát filmezzük, hanem az életetek egy apró részletét, ami abban segít, hogy felfedezhesd az erôforrásaidat, erôsségeidet.

visszajelzô Beszélgetés

 

A vágott felvételt 2-3 nap múlva a közösen visszanézzük. Pozitív szemszögbôl. Ez a Visszajelzô beszélgetés.

A tréner abban támogat, hogy Aha-élményeken keresztül tapasztald meg a változást.

A felismeréseidet és élményeidet fókuszpontokban rendezzük.

A megoldáshoz vezetô utat építjük így, lépésrôl lépésre.

 Változás idôszaka

 

A fókuszpontok eszközként lapulnak a zsebedben, hogy használhasd konfliktus esetén vagy annak megelôzésére, valamint hogy megfigyelhesd használatukat.

Ez a Változás idôszaka, 7-10 nap, ami a tréner nélkül zajlik.

Majd a folyamatot ismételjük:

A mindennapok tapasztalatait egy következô felvételen rögzítjük és az ehhez tartozó visszajelzôbeszélgetésen megbeszéljük az élményeket.

További fókuszpontokkal lépünk a változás szakaszába.

 

 

 

záró Intejrú

 

A tréning végén záró Intejrú készül, ahol összefoglaljuk a történteket, az ismétlôdés gyakorlatából szerzett tudást.  

Video és képanyagot a ajándékcsomagban kapod.

A szerzôdés részleteit pontosítjuk.

Megosztjuk egymással tapasztalatainkat, érzéseinket a tréninggel kapcsolatban.

A Felvételt és visszajelzô Beszélgetést minimum négyszer érdemes ismételni, ahhoz hogy a kitûzött célt elérjük!

 

A tréning minimum 4 - maximum 6 felvételt és a hozzájuk tartozó visszajelzô beszélgetést tartalmazza. 

 

A találkozók nem idôhöz kötöttek. Rugalmas idôbeli kereteit a megrendelô igényei és a beszélgetések dinamikája határozza meg.

 

Online vagy Személyesen

 

Extra alkalmakra és utánkövetésre van lehetôség.

 

Extra alkalom: egy felvételt és az ahhoz tartozó visszjelzô beszélgetés tartalmazza, ami a tréning kiegészítéseként vagy a tréningtôl független egyszeri alkalommal történik.

 

Utánkövetés: a tréning végétôl számított 2 hónap múlva 6 hónapon bellül egy extra alkalom, azt vizsgáljuk a szülô kérésére, hogy a változás fenntartható módon beépült e vagy sem, van-e igény új megrendelésre. 

Videotrèning, hogy tàmogathassalak titeket: szülôket, partnereket szupererôtök felfedezèsèben. 

Abban, hogy ràtekinthessetek a a napi rutin soràn felmerülô problèmàkra ès elakadàsokra, külsô szemmel.

 

Hogy elkaphassàktok a kèrdèses pillanatot, visszatekerhessètek azt, elidôzhessetek a kèrdèses helyzetek felett, megèrthessétek a mièrteket.

Videotrènerkènt az tesz boldoggà, ha hallhatom a törtèneteiteket ès làthatom, amikor megajàndèkozzátok magatokat a felismerès örömèvel.

 

Mesèld el a történetedet ès èn ott leszek, hogy elkísèrjelek.

Addig maradok, amíg sikerül elkèszítened az èlmènyekkel, megoldàsokkal ès technikàkkal teli ajàndèkdobozt, ami belefèr a zsebedbe, hogy mindig kèznèl legyen, ha szûksèged van rà.

Intenzív lesz, hatèkony ès èletre szóló!

Ígèrem, hogy a te tempódban fogunk haladni.

 

Milyen megközelítést használunk?

Személyközpontú

 

A személyközpontú szemlélet a megrendelô szükségleteire, annak feltárására és megismerésére helyezi a hangsúlyt.

 

A szükségletek feltárása segítôbeszélgetéssel történik, ahol a megrendelô megélheti az érzéseit és kifejtheti a gondolatait egy a támogató környezetben. 

 

Ez a támogató, elfogadó és tiszteletteljes környezet segíti ôt hozzá a döntésekhez, a megoldás megtalálásához.

Empowerment

 

Az empowerment az egyén és környezete viszonylatában zajló interaktív folyamat,

mely során a képességek bővítése történik.

 

A környezet és a körülmények birtokba vétele és az azokkal való viszony, a kapcsolat tudatosítása, valamint a célok eléréséhez szükséges képességek számbavétele az életminőség javításának érdekében. 

 

Ez fontos felismerésekhez vezet.

Képességeken alapuló tudást nyerünk, ami segít gördülékennyé tenni a másokkal való együttműködést, valamint a frusztrációk és a környezeti hatások kezelésének képességét alakítja.

Megoldásközpontú

 

A megoldásközpontú szemlélet fontos jellemzője, hogy a meglévő kompetenciákra, erősségekre épít és folyamatosan elismeri a haladás jeleit.

 

A megrendelô figyelmét arra irányítja, ami már most jól működik. Ezzel segít tudatosítani az ügyfélben, mitől működnek jól a dolgok és hogyan tudja a már jól működő készségeit, tudását a jövőben többet, máshol, máshogyan is alkalmazni, kamatozatni.

 

A folyamat részeként az önelfogadás, magabiztosság és kompetencia érzés erôsödik, fejlôdik.